MACアドレスかベンダー名を入力して下さい


MACアドレス詳細 - 08:F8:0D:5


Vendor name: Zhejiang Luci Technology Co., Ltd

MAC Prefix: 08:F8:0D:5

MAC Range: 08:F8:0D:50:00:00 - 08:F8:0D:5F:FF:FF

Type: MA-M

Address: 14/ F, Building 36, Nantaihu Dongyuan Business Building, High-tech Zone, Wuxing District
     Huzhou Zhejiang 313000
      CN

ベンダー更新履歴
2021-10-12 初期登録
Zhejiang Luci Technology Co., Ltd
14/ F, Building 36, Nantaihu Dongyuan Business Building, High-tech Zone, Wuxing District
Huzhou Zhejiang 313000
CN