MACアドレスかベンダー名を入力して下さい


MACアドレス詳細 - AC:D8:29


Vendor name: Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd.

MAC Prefix: AC:D8:29

MAC Range: AC:D8:29:00:00:00 - AC:D8:29:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: 5F, Gongxiang Space, No.100 Tuanjie Road, Nanjing, China
     Nanjing Jiangsu 211800
      CN

ベンダー更新履歴
2021-03-03 初期登録
Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd.
5F, Gongxiang Space, No.100 Tuanjie Road, Nanjing, China
Nanjing Jiangsu 211800
CN