MACアドレスかベンダー名を入力して下さい


MACアドレス詳細 - FC:13:F0


Vendor name: Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd.

MAC Prefix: FC:13:F0

MAC Range: FC:13:F0:00:00:00 - FC:13:F0:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: 5F, Gongxiang Space, No.100 Tuanjie Road, Nanjing, China
     Nanjing Jiangsu 211800
      CN

ベンダー更新履歴
2021-01-01 初期登録
Bouffalo Lab (Nanjing) Co., Ltd.
5F, Gongxiang Space, No.100 Tuanjie Road, Nanjing, China
Nanjing Jiangsu 211800
CN