MACアドレスかベンダー名を入力して下さい


ベンダー詳細 - Guangzhou Desam Audio Co.,Ltd


Guangzhou Desam Audio Co.,Ltd
101,Building 1,No.28,Wenqiao Rd,Wenbian Village,Shiji Town,Panyu District,Duangzhou
Duangzhou    511400
 CN

OUI block 範囲
8C:1F:64:21:9 MA-S 8C:1F:64:21:90:00 - 8C:1F:64:21:9F:FF