MACアドレスかベンダー名を入力して下さい


MACアドレス詳細 - 4C:B9:9B


Vendor name: WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD

MAC Prefix: 4C:B9:9B

MAC Range: 4C:B9:9B:00:00:00 - 4C:B9:9B:FF:FF:FF

Type: MA-L

Address: Gaoxin 2 Road, Free Trade Zone,Weifang,Shandong,261205,P.R.China
     Weifang Shandong 261205
      CN

ベンダー更新履歴
2020-06-07 初期登録
WEIFANG GOERTEK ELECTRONICS CO.,LTD
Gaoxin 2 Road, Free Trade Zone,Weifang,Shandong,261205,P.R.China
Weifang Shandong 261205
CN